Kitap16.com

Kitap satış kanalımız

İade Garantisi

Zarar görmüş ürün iadesi

Güvenli Ödeme

100% güvenli ödeme

Çağrı Merkezi

+90 (224) 224 2424
110,00 ₺ 84.70 ₺ Hemen Al
85,00 ₺ 59,50 ₺ Hemel Al
75,00 ₺ 52,50 ₺ Hemel Al

Yeni Yayınlananlar

  • Doğu Klasikleri

   Buda’nın Erdem Yolu – Dhammapada

   Dhammapada, Buddha’nın müritlerine verdiği vaazların derlemesidir ve 423 beyitten oluşur. Budizmin temel ahlak öğretilerini içeren eser “Ahlak Yasası”, “Orta Yol” ve “Güzel Ahlâk” gibi kavramlarla ifade edilebilir ve bu haliyle gerçeğin her zaman ve her yerde aynı olduğunun açık belgesidir.

  • Manevi Bilimler

   Simya – Sembolizm ve Dünyagörüşü

   Simya hakkındaki bu kitap, sadece simyanın anlamının tahlili için değil, değindiği temel konular itibariyle geleneksel dünya görüşü, bunun metafiziksel temelleri ve insanın manevi gelişimi için de bir giriş kitabı olarak okunabilir.

    

   Yazar : Titus Burchardt

  • Tasavvuf

   Marifet Tacı – Sun’ullah Gaybi Külliyatı Hayatı, Fikirleri ve Eserleri

   Kütahyalı Sun’ullah Gaybî (vefatı 1676’dan sonra) Anadolu’nun önde gelen sufî önderlerindendir. Bir şair ve arif olarak önemli eserler vermiştir. Hem Halvetiyye hem de Melamiyye Tarikine mensup olan Gaybî, Halvetiliği Kütahya’da Şeyh Muslihiddin Efendi’den (ö. 1661), Melâmiliği ise İstanbul’da Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi’den (ö. 1655) almıştır. Sohbetname adlı eseri, şeyhi İbrahim Efendi’nin özel sohbetlerinde tuttuğu notlardan oluşur ve her tasavvuf eserinde bulunmayan hususlara temas eder.

    

   Yazar : Abdurrahman Doğan

  • Genel Felsefe

   Rönesans Felsefesinde Birey ve Evren

   Muhtemelen Rönesans’ın felsefi düşüncesi üzerine en önemli yorumlayıcı çalışma olan bu kışkırtıcı eser, uzun zamandır bu sahada bir klasik olarak kabul edilmektedir. Rönesans ruhunun ortaçağ düşüncesini nasıl temelden sorguladığına ve zayıflattığına dair istisnai derecede kavrayışlı bir araştırma olarak değerlendirilir.

    

   Yazar : Ernst Cassirer

  • Manevi Bilimler

   Muhyiddin İbn Arabi’nin Mistik Astrolojisi

   Bilimin ışığını elinde tutanların bir hurafe olarak gördüğü ve lanetlediği, savunucularının çoğu ise dejenere ve deforme ettiği astroloji, günümüzde anlam kaybına uğrayan kadim öğretilerin belki de en talihsizidir. Çünkü onu anlamlı kılan ‘dünya’ çoktan buharlaşmış ve onu asli veçhesiyle ortaya koyacak düşünürlerden mahrum kalmıştır.

    

   Yazar : Titus Burckhardt

  • Tasavvuf

   Ariflerin Satrancı Şerhi

   Elinizdeki eser, Muhyiddin İbn Arabi’ye (k.s.) atfedilen “Ariflerin Satrancı” adlı oyunun Şeyh Muhammed b. el-Haşimi tarafından yapılan şerhinin tercümesi, oyunun tarihçesine dair bir araştırma içeren ek bölüm ve kitapla birlikte verilen oyun tablosundan oluşmaktadır.

    

   Yazar : Muhammed b. el-Haşimi ed-Dimeşki

  • Tasavvuf

   Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Derviş Tekke ve Hüzün

   Bilindiği gibi Osmanlı zihniyetini oluşturan “atardamar”lardan biri de severiz, sevmeyiz tasavvuf kültürüdür. Maksadımız Tanzimat ve Cumhuriyet döneminde bu damarda cevelân eden “kan” hakkında biraz bilgi sahibi olmak, dünden nefret etmeden ve onu tabulaştırmadan olabildiğince soğukkanlı bir şekilde anlayabilmek ve yarına ışık tutabilmektir.

    

   Yazar : Mustafa Kara

  • Doğu Klasikleri

   Bhagavad-Gita Tanrı’nın Şarkısı

   “Bir daha duy, sözümün en yücesi, hepsinin en gizlisi şudur: Sen benim büyük sevgilimsin, bu yüzden senin iyiliğin için konuşacağım. Zihnini/gönlünü Bana ver, kendini Bana ada, Bana kurban sun, Beni tazim et ve Bana gel. Sana gerçekten söz veriyorum, çünkü sen benim için azizsin.”

    

   Yazar : Kolektif

Marifet Tacı

Sun’ullah Gaybî’nin bütün eserlerini bir araya toplamayı hedefleyen bu çalışma, onüç mensur eseri ile Dîvân’ından oluşmaktadır.
110,00 ₺ 84,70 ₺ Hemen Al
Close

Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.